Information

Dina skidor blir mer lättåkta och håller längre om du vallar dem kontinuerligt. Belagen på ett par nya skidor behöver vallas några gånger för att komma till sin fulla rätt. Hos Happy Outdoor vallar vi för hand för bästa resultat. Ett par handvallde skidor håller vallan för cirka en veckas åkning.

Priser skidservice alpint:

  • Valla och kantslip skidor över 130 cm: 350 kr
  • Valla och kantslip skidor under 130 cm: 250 kr
  • Valla skidor över 130 cm: 250 kr
  • Valla skidor under 130 cm: 150 kr

Montering och ommontering av bindning: Från 350 kr beroende på arbetets omfattning.
Ommontering av begagnad skida köpt hos oss: 100 kr

Vi har mallar för alla vanligt förekommande bindningar och för topptursbindningar från Marker.

Lagning av belag: Från 150 kr, beroende på skadans storlek.

Nya skidor köpta hos Happy Outdoor inkluderar montering och inställning av bindning.

skidservice

Happy Outdoor